Släktarkiv

Arkivet består för närvarande av 23 kapslar, vars innehåll sträcker sig från 1600-talets slut fram till våra dagar.


Karl XII fullmakt

ur von sethska släktarkivet: Karl XII: s fullmakt för Gabriel von Seth att vara fältsekreterare vid General Mörners armé, dat. den 1 mars 1716

ur von sethska släktarkivet: brev till riksrådet Gabriel von Seth (1690-1774), från sonen Thomas von Seth (1724-1773)

Brev

Du kan bläddra vidare på två olika sätt.

 

Sökning på relevanta ord.

 

Studier av de respektive kapslarnas innehåll.

 

Arkivet är öppet för samtliga medlemmar i släkten.
Om Du är intresserad av att studera innehållet på plats, är Du välkommen
att kontakta Thomas von Seth


thomas@vonseth.net

 

eller

 

08-612 71 75

 

SÖK I ARKIVET

 

FÖRTECKNINGENS FÖRORD

KAPSEL NR 01
GENEALOGISKA HANDLINGAR (ODAT., 1764-1966)

KAPSEL NR 11
EMIL VON SETH (1858-1915) ODAT. 1861-1922

KAPSEL NR 02
TESTAMENTEN BOUPPTECKNINGAR O DYL. (ODAT., 1741-1884)

KAPSEL NR 12
EMIL VON SETH (1858-1915) ODAT. 1891-1915

KAPSEL NR 03
TESTAMENTEN BOUPPTECKNINGAR O DYL. (ODAT. 1873-1916)

KAPSEL NR 13
EMIL VON SETH (1858-1915)

KAPSEL NR 04
TESTAMENTEN BOUPPTECKNINGAR O DYL. (ODAT., 1928-1976)

KAPSEL NR 14
TRYCKSAKER, DIVERSE, MED MERA ODAT. 1776-

KAPSEL NR 05
BRATTEBORG, MED MERA - ÄLDRE HANDLINGAR (ODAT., 1741-1919)

KAPSEL NR 15
TORGIL VON SETH (1895-1989) M.FL. - PRESSKLIPP, TRYCKSAKER ODAT. 1891- 

KAPSEL NR 06
RIKSRÅDET GABRIEL VON SETH (1690-1774), ANNA MARGARETA LILLIECREUTZ (1696-1771) ODAT. 1716- 

KAPSEL NR 16
TORGIL VON SETH (1895-1989) M.FL. - KORRESPONDENS HUVUDSAKLIGEN 1900-TAL

KAPSEL NR 07
RIKSRÅDET GABRIEL VON SETH (1690-1774), ANNA MARGARETA LILLIECREUTZ (1696-1771) ODAT. 1716- 

KAPSEL NR 17
TORGIL VON SETH (1895-1989) M.FL. - KORRESPONDENS HUVUDSAKLIGEN 1900-TAL

KAPSEL NR 08
RIKSRÅDET GABRIEL VON SETH (1690-1774), ANNA MARGARETA LILLIECREUTZ (1696-1771) ODAT. 1716-

KAPSEL NR 18
TORGIL VON SETH (1895-1989) M.FL. - KORRESPONDENS ODAT., 1894- 

KAPSEL NR 09
HESTRASAMLINGEN ODAT. 1738-1922

KAPSEL NR 19
TORGIL VON SETH (1895-1989) - HANDLINGAR ANG. POLITISKA UPPDRAG. ODAT., 1935-1985

KAPSEL NR 10
EMIL VON SETH (1858-1915) ODAT. 1861-1922

KAPSEL NR 20
TORGIL VON SETH (1895-1989) - PERSONLIGA HANDLINGAR ODAT., 1901-

KAPSEL NR 21-23
FOTOGRAFIER (HUVUDSAKLIGEN TORGIL VON SETH)