STAMTAVLOR

Det finns tre olika stamtavlor att välja mellan:

 

Grevliga ätten von Seth

Bygger på Elgenstiernas ättetavlor samt därefter på adelskalendern.
Tidsmässigt rör det sig om uppgifter fr o m riksrådet Gabriel von Seth
(1690-1774) fram till våra dagar.

Till grevliga ätten von Seths stamtavla>>


Seth resp. före von Seth

Här finner vi de äldsta kända släktingarna, från den från Holland invandrande
Andries till riksrådet Gabriel, samt kopplingar till släkten Seth.

Till Seth resp. före von Seths stamtavla>>


Stamtavla efter Karl Otto Seth

Sammanställd av Rolf Carlsson, vars hobby sedan många år är släktforskning samt hembygdsforskning om Odensjö socken i Kronobergs län.

Till stamtavlan efter Karl Otto Seth>>